NT 01

Thông tin công trình
– Tên dự án : Nội thất nhà ở Ecopark
– Địa chỉ : KĐT Ecopark – Hưng Yên
– Chủ ĐT: A Dũng
– Tổng diện tích xây dựng: 355m2
– Số tầng : 3 tầng
– Thiết kế: HD House
– Năm hoàn thành: 2018

NT 02

Thông tin công trình
– Tên dự án : Nội thất nhà ở Cổ Bi
– Địa chỉ : Cổ Bi – Gia Lâm – Hà Nội
– Chủ ĐT: A Dần
– Tổng diện tích xây dựng: 270m2
– Số tầng : 4,5 tầng
– Thiết kế: HD House
– Năm hoàn thành: 2021

0936244333
chat-active-icon